logo sinapsi color
Web Application for Heritage Management

SINAPSI е уеб сайт, предназначен за описанието, организирането и представянето на ресурси от всякакъв информационен тип, с цел да задоволи нуждите на групи потребители, представители на различни дисциплини: АРХИВИ, БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И КОЛЕКЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД.

Основна характеристика на Sinapsi е възможността да се управляват разнородни информационни ресурси в единна база данни, като се съчетават спазването на най-разпространените стандарти в сектора и описателните характеристики, типични за неговата конкретна реалност.

SINAPSI е и проект за мрежа, чрез която свързаните институции имат възможността да си сътрудничат активно в разработването на софтуера и планирането на общи инициативи.

logo sinapsi color FOR DAM
Digital Asset Management

Nella categoria dei DAM rientrano quegli applicativi inglobanti le funzionalità per la gestione degli oggetti digitali. E' un campo d'azione particolarmnete vasto. Alcuni applicativi basano il proprio approccio sulla gestione in termini di trasformazione di formati, visualizzazione ecc. Altri sulla gestione degli oggetti intesi come base per la creazione di un catalogo.

Sinapsi offre la possibilità di categorizzare, descrivere e posizionare gli elementi in maniera flessibile ed ordinata senza inquadrare oggetti di natura diversa in schemi spesso poco adattabili.

logo sinapsi color FOR HERITAGE
Gestione del Patrimonio

I patrimoni, indipendentemente dalla loro natura, sono spesso un complesso eterogeneo e interdisciplinare di "oggetti" necessitanti descrizioni, modalità di gestione e di fruizione attinenti a quelle che sono le caratteritiche legate al tipo di oggetto/i, alle esigenze interne di gestione e a quelle esterne di fruizione e visualizzazione.

E' questo uno dei casi in cui Sinapsi offre il meglio. Flessibilità ed autonomia portate ai massimi livelli consentono una piena rispondenza alle esigenze e supporto alla propria creatività.

logo sinapsi color FOR ARCHIVES
La gestione degli archivi secondo gli standard di settore

Sinapsi, in una delle sue tre principali declinazioni, consente di descrivere, ordinare e mettere in relazione patrimoni archivistici. Mantenendo fede alla sua principale peculiarità, gli schemi descrittivi, in particolare per le schede relative agli oggetti indipendentemente dalla loro natura, possono essere modificati ed implementati secondo specifiche esigenze, pur mantendendo i riferimenti essenziali agli standard di settore. Incredibili le ulteriori forme di flessibilità concesse in termini di presentazione della scheda, criteri di ordinamento, relazioni verso risorse multidisciplinari.

Non porti limiti, se non vuoi, non è necessario.

logo sinapsi color ПАРТНЬОРСТВА

Gap & Mindteck empowering the SINAPSI R&D

gerb en

logo new3 red

The SINAPSI master pilot project in Bulgaria will manage the historical and contemporary music paper heritage of the Sofia Philharmonia Orchestra.

 CSKC Logo BG

Mindteck is a proud member of the European Cluster Sofia Knoledge City and Mr. Fordiani is member of the Scientific Board.

Клъстер София град на знанието обединява усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с община, научни институти, развойни, образователни и финансови организации за превръщане на град София от традиционна административна столица в Интелигентен град.

Чрез дейността си клъстерът ще подпомага изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация и по-ефективното използване на човешките и материални ресурси на града за развиване на "икономика на знанието" в град София.

Several project of digital asset managment are on the way. 

Повече информация за СОФИЯ - град на знанието може да се намери на официалния му уеб сайт.

DIGILAB

GAP e Digilab - Centro interdipartimentale della Univesità di Roma - La Sapienza, hanno stipulato una convenzione mirata ad una collaborazione a 360° sul mondo del digitale.

In particolare Digilab sta effettuando una sperimentazione sull'applicativo Sinapsi, pensato e prodotto dalla GAP, in relazione ad una collezione di soggetti fotografici prodotta da Adolfo Venturi. La sperimentazione ha comportato la creazione di modelli di dati appositamente studiati per la gestione delle collezione in oggetto e la correlazione con gli oggetti digitali creati a varie risoluzioni e formati.

logoSOUL

Mindteck is the only Bulgarian company enrolled in the JobSoul program.

Applicant are always selected with mother tongue of the Country in which the project is developed.

JobSoul is a program financed by the EU in collaboration with University of Rome (la Sapienza), Lazio Region and the other Universities located in that area, it is a public service free for any student, graduate, postgraduate and researcher, bridging them with qualified companies and corporations offering collaboration on valuable R&D projects in different areas.

Other partners in the JobSoul program are:

partner minlavoropartner accademiapartner cassinopartner cinecapartner engim
partner iusmpartner lumsapartner romatrepartner torvergatapartner tuscia

For additional information please visit the JobSoul web site or Facebook page

logo sinapsi color ЕКИП
Software Architects for the Document Management

The SINAPSI Team is composed by experienced professionals with more than 30 years of project management on the field, the added value coming from them makes SINAPSI the right web application for your Digital Document Management.

giancarlo

Джинкарло Де Калисти

Coming soon!

andrea

Андреа Де Калисти

Coming soon!

francesco

Франческо Фордиани

Старши ръководител на проекта в областта на хардуерното проектиране и софтуерната архитектура с 40-годишен опит в тази област, физик и математик с магистърска степени в кибернетиката и магистър на науките в Масачузетския технологичен институт в разработката на математически модели за управление на мащабни сложни системи (LSS - Large Scale Systems).

Още в началото на професионалната си кариера той установи, че много от проектите не са добре документирани, без добро персонализирано обучение, което да помогне на потребителите да разбират напълно системите и техните взаимодействия, за да получат оптимални условия на работа. Така той поставя силен фокус върху производството на електронна документация (ELS), като използва методологиите, които постоянно се позовава на военните стандарти на НАТО Ал Кайда на Арабския полуостров (АКАП) или тези на Международна гражданска служба ISO 9000, като се превръща в международен консултанти по системите за качество, сертифициран IRCA одитор и сертифициран Microsoft професионалист.

Освен това е завършил университета в Малта (Ancient Melitensis University :: Фондация за международни изследвания) в областта на международното данъчно планиране и офшорното банкиране с дълбоко почитане на междуправителствените закони (например Споготбите за избягване на двойното данъчно облагане), уреждащи международния транспорт на нематериалните активи. В ролята си на дружествен основател и инвеститор, той основава компании, които и до ден днешен са отправна точка в контекста на най-модерните и трансграничните технологии. Подобен опит му донесе престижни награди за положената работа, дори като консултант на водещи компании и правителствени агенции, използвайки усъвършенствани стратегии за интерфейс стандарти, многомерни и/или нехомогенни среди.

Повече информация за г-н Франческо Фордиани може да се намери на официалния му уеб сайт.

  Central & Est Europe :: Former Soviet Union
Mindteck Ltd :: EMEA Operations
ul. Triadits 5B :: Floor 3 Apt. 303 :: 1000 Sofia :: Bulgaria
ico telefono +359 (878) 88 01 56
ico skype 16 sinapsi.online
information http://www.mindteck.net 
eu VAT REG. N. BG 201717971
edit for maling us please use the following form

GDPR Policy :: This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
  West Europe & USA
GAP srl
Via dei Gonzaga, 201B
00163 Roma :: Italia
ico telefono +359 (06) 6574.9672
ico skype 16 gaproma
information http://www.gap-italy.it 
eu VAT REG. N. IT 04071081006
edit for maling us please use the following form